Privatbolig

quote DEN BEDSTE SIKKERHED FOR HÅNDVÆRKSMÆSSIGT KORREKT UDFØRT GLARMESTERARBEJDE, FÅR DE VED AT GÅ TIL ET MEDLEM AF GLARMESTER LAUGET I DANMARK.

Hvorfor?
Glarmester lauget har oprettet en garanti- og klageordning, der omfatter alle glarmester laugets medlemmer.
Garantien går i korthed ud på at glarmester lauget i Danmark indestår for, at en kundes berettede krav mod en glarmester altid bliver opfyldt. Det sker ikke ofte – men det sker dog!

Hvis der opstår en tvist om et glarmesterarbejde, mellem en kunde og en glarmester, der er medlem af glarmester lauget, kan kunden forelægge sagen for glarmester laugets garantiordning, hvis afgørelse glarsmesteren altid er pligtig til at efterkomme og som glarmester lauget om nødvendigt vil drage omsorg for bliver efterlevet.

Kunden har også mulighed for at indbringe sit krav mod en glarmester for Forbrugerklagenævnet (kun private kunder) eller domstolene, og glarmester lauget indestår for opfyldelse af en afgørelse truffet af en af disse myndigheder.

Garantiordningen dækker krav op til 100.000,00 kr. ex. moms.
logosmall